De grootsten der aarde

Een avond met meerdere bands

Je ziet het tegenwoordig steeds meer, met name in de commerciële muziekwereld. Concerten worden niet meer door één artiest, groep of band gegeven, maar door meerdere. Soms is er zelfs sprake van een concertreeks, waar grote band een optreden geven.

Bandavonden

Vroeger waren er ook al avonden voor bands, ook in het voormalige Poppodium Noordwijk. Dan traden er 3, 4, 5 en soms nog meer bands op op dezelfde avond. Het publiek kwam vaak speciaal voor een bepaalde band, maar genoot ook van de andere bands omdat de band altijd een overeenkomstig kenmerk hadden. Bijvoorbeeld rockbands, jazzbands, enzovoort.

Dit waren altijd succesvolle en populaire avonden. Het publiek kwam af omdat ze liefhebbers zijn van bepaalde muziekgenres of juist fan zijn van een of meerdere band die optraden. Veel bands namen dus hun eigen mensen mee, die allemaal trouw een kaartje kochten voor naar binnen te kunnen komen. Doordat er meerdere band optraden met allemaal hun eigen fans en mensen, was er een goede opkomst.

De grootsten der aarde

Ondanks dat deze bandavonden al 30, 40 of zelfs 50 jaar worden georganiseerd door verschillende podia, is het pas sinds kort dat ook de meest bekende en grootste band ter wereld zich wagen aan dit concept.

CBD olie

De argumenten liggen voor de hand en zijn vergelijkbaar met de gecombineerde optreden van de kleine bands.Ten eerste deelt men het publiek. Sommige bands zijn erg populair, maar krijgen niet op alle plekken meer een groot stadion vol.Ten tweede deelt men de organisatie en de kosten voor de organisatie. Het is namelijk één concert en vaak één concertreeks. Men koopt niet een kaartje voor het optreden van één band, maar juist één kaartje voor alle optreden die zijn verspreid over een gehele dag over een weekend.Ten derde deelt men de locatie en dus het podium. Dit scheelt ontzettend veel kosten in het bouwen en vervoeren van een podium voor een tour. Ten vierde betalen de bezoekers niet een prijs voor een concert, maar een prijs voor optreden van meerdere bands. De kaartjes zijn dus aanzienlijk duurder. De opbrengsten voor elke band an sich blijven dus gelijk of zijn zelfs hoger.Ten vijfde is er sprake van een sneeuwbaleffect. Op dit soort concerten treden vaak meerdere bands of artiesten op. Deze bands of artiesten hebben niet allemaal hetzelfde niveau aan bekendheid en prestaties. Vaak is er toch sprake van een rangschikking, waarbij één het beste is. Deze is de trekker van de concertreeks en zal waarschijnlijk het meeste verdienen. De andere hebben echter ook hun fans die op de concerten afkomen. Hierdoor is het vooral de combinatie tussen de bands of artiesten die een toegevoegde waarde geven aan de concertreeksen.Dit laatste punt is de kracht van dit soort concerten met meerdere bands of artiesten. Daarom wilt het Poppodium deze vorm in toenemende mate organiseren. Hierbij zullen we ons niet meer richten op alleen onbekende en/of opkomende bands en artiesten, maar juist de combinatie met de gevestigde orde. We zijn namelijk van mening dat dit een heel goed concert kan geven.

Posted on